PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI

Firma Skaneo specjalizuje się również w Projektowaniu Konstrukcji obiektów budowlanych. Zajmujemy się projektowaniem i tworzeniem rozwiązań konstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych, handlowych, produkcyjnych, biurowych i mieszkalnych.

Realizujemy projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe oraz adaptacje w zakresie:

• konstrukcji żelbetowych
• konstrukcji stalowych
• konstrukcji murowanych
• konstrukcji drewnianych

W ramach działalności projektowej oferujemy:

• przygotowanie dokumentacji technicznej i rysunków konstrukcyjnych w programach typu CAD i technologii BIM
• inwentaryzacje 2D i 3D
• wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
• ekspertyzy konstrukcyjne • wykonanie przedmiarów
• udział w spotkaniach koordynacyjnych