POMIARY POWIERZCHNI/OBJĘTOŚCI

Skaner umożliwia wyznaczenie z dużą dokładnością zarówno prostych jak i skomplikowanych powierzchni. Pozwala również obliczyć objętości i masy o nieregularnych kształtach wykopów, hałd w celu np. kontroli dostaw materiałów, terenu w celu oszacowania robót ziemnych, tuneli itp. Chmura punktów zostaje przekształcona w specjalistycznym programie na model mesh dzięki któremu obliczenie objętości jest szybkie i precyzyjne.