ODKSZTAŁCENIA / DEFORMACJE

Budynki mieszkalne (o konstrukcji zazwyczaj żelbetowej, murowanej), obiekty przemysłowe, magazynowe (hale o konstrukcji stalowej, żelbetowej), maszty, wieże czy też mosty nieprzerwalnie „pracują” od momentu rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych. W zależności od różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych proces ten będzie wpływał na możliwe odkształcenia/deformacje w pionie lub w poziomie.

Szczegółowy skaning laserowy trudno dostępnych i odległych miejsc, następnie utworzenie chmury punktów pozwala na precyzyjne wyznaczenie odkształceń i porównanie z pierwotnymi założeniami poszczególnych elementów.

Wykorzystując specjalistyczną aparaturę i oprogramowanie wykonujemy badania odkształceń i deformacji do dalszych analiz.