INWENTARYZACJE TERENU

Praca Skanera w terenie to przede wszystkim sprawdzenie ewentualnych kolizji z otoczeniem przed etapem prac projektowych. Świadomość odpowiedniego zlokalizowania projektowanych obiektów pozwala uniknąć zmian w geometrii obiektów w późniejszym czasie trwania inwestycji.

Skanując teren mamy również możliwość wykonania analizy bilansu mas ziemny w celu obliczenia kosztów prac ziemnych i ich optymalizacji.