INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Technologie, z których możemy korzystać w XXI wieku pozwalają na rezygnacje z tradycyjnych metod wykonywania inwentaryzacji. Jeśli jeszcze wspomnimy o czasie i kosztach jakie te metody tradycyjne ze sobą niosą to warto posłużyć się możliwościami współczesnych i bardzo dobrze działających skanerów, w których zastosowano bezpieczne wiązki laserów. Cyfrowe inwentaryzacje są metodą pozwalającą na analizę, przechowywanie i wykorzystanie skanów 3D do dalszych celów projektowych.

Skaner 3D precyzyjnie rejestruje dane inwentaryzacyjne potrzebne zarządcom obiektów, takie jak sytuacja konstrukcyjna zakładu produkcyjnego czy media w budynku biurowym.

Podczas planowania zmian konstrukcyjnych, dane skanowania dostarczają dokładny trójwymiarowy model aktualnego stanu budynku. Na ich podstawie zarządcy obiektów mogą przeanalizować możliwości wykorzystania pomieszczeń przed rozpoczęciem właściwego planowania.

W planowaniu zmian technicznych, model wirtualny umożliwia wcześniejsze przedstawienie i sprawdzenie zmian infrastruktury technicznej, w tym instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz linii elektroenergetycznych. Daje to solidną podstawę do sporządzenia projektu zmian.

Skanowanie ma zastosowanie dla budynków kubaturowych, budynków przemysłowych, tuneli, linii produkcyjnych, linii technologicznych itp. Wykonanie skaningu laserowego architektury, konstrukcji, instalacji w związku z modyfikacją, renowacją lub rozbudową jest ogromnym ułatwieniem i przyspieszeniem do wykonania:
• dokumentacji 2D CAD (rzuty, przekroje, elewacje)
• modeli 3D • modeli BIM

BIM (ang. Building Information Management) to przede wszystkim zarządzanie informacją na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od inwentaryzacji, koncepcji, przez wszystkie etapy projektowania i budowy, aż do późniejszej obsługi wybudowanego obiektu. To również ciągły i szybki dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach inwestycji i harmonogramie (5D).

Częścią BIMu jest modelowanie informacji o budynkach, które tworzy fundament transformacji cyfrowej w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej i inżynieryjnej. Definiowanie elementów takich jak ściany, stropy, warstwy wykończeniowe, okna, drzwi, instalacje (elektryka, c.o., wod-kan., wentylacja) to nie tylko geometria tych elementów ale i wiele istotnych informacji wykorzystywanych na etapie projektowania, budowania i eksploatacji. BIM to też lepsza koordynacja między różnymi branżami, a także kompleksowa dokumentacja i nadzór nad wszystkimi pracami.

W ramach swojej działaności zajmujemy się tworzeniem dokumentacji 2D oraz modeli 3D i BIM.