CHMURA PUNKTÓW

Pierwszym produktem skaningu laserowego jest chmura punktów (ang. point cloud), która jako produkt pozwala na wykonanie pomiarów oraz może być odniesieniem do modeli 3D. Chmura punktów uzyskana ze skanera umożliwia na wykonanie dokładnej inwentaryzacji 3D, którą można wykorzystać do dalszych analiz, opracowań i obróbek. Aktulanie metoda ta jest powszechnie wykorzystywana podczas inwentaryzacji w branżach architektonicznej, przemysłowej i zajmującej się ochroną zabytków.

Punkty otrzymane w procesie skanowania obrazują obiekty budowlane z dużą dokładnością. Gęstość daje efekt ciągłej powierzchni i realistycznego modelu 3D. Gęstość chmury punktów zależy od ustawień dokładności i odległosci skanowanego obiektu. Powyższe parametry są ustalane i dostosowane do wymagań Klienta.

Chmury punktów mogą być dostarczone w odcieniach szarości lub kolorowe (RGB). W zależności od oczekiwania Klienta, chmury punktów mogą być przekazane w formie surowych danych (po wykonaniu skanów i połączeniu ich, chmura punktów jest eksportowana do rożnych formatów dostosowanych do dalszej pracy, obróbki) lub podlegają u nas dalszej obróbce w celu stworzenia dokumentacji 2D, modeli 3D lub modeli BIM.