ARCHIWIZACJA

W dobie technologii cyfrowej i dbania o środowisko dążymy do zmniejszenia dokumentacji papierowej. Zdarza się, że dokumentacja nie jest kompletna lub została zagubiona albo też zniszczona. Skanowanie laserowe jest wiodącą usługą, która daje możliwość pełniej i kompletnej archiwizacji cyfrowej wszelkiego rodzaju obiektów świata realnego.

Oferujemy szybki i precyzyjny skaning laserowy obiektów w celu archiwizacji. Zostanie on zapisany w formie elektronicznej i nie będzie zajmował miejsca na Państwa półkach.